Si Brew Davis ay sumali sa McKnight noong Mayo 2022 bilang program team administrator para sa grant at mga operasyon ng programa, ang team na responsable para sa paggawa ng grant at istraktura, pangangasiwa, at mga mapagkukunan upang mapahusay ang mga resulta ng programa. Nagbibigay ang Brew ng suportang pang-administratibo at pagpapatakbo sa Midwest Climate & Energy program, kabilang ang pag-iiskedyul, logistik ng pulong, at mga kontrata at pamamahala ng gastos.

Bago ang McKnight, nagtrabaho si Brew sa Minnesota Council of Nonprofits bilang isang nonprofit services assistant. Sa tungkuling iyon, ikinonekta nila ang kanilang 2,240 miyembro sa mga mapagkukunan, kabilang ang legal na payo, mga tool sa pamamahala ng board, impormasyon sa pananalapi, mga opsyon sa pangangalap ng pondo, at higit pa. Bago iyon, nagtrabaho sila sa sining, parehong lokal kasama si Rosy Simas Danse, at internasyonal sa Zurich Film Festival.

May bachelor's degree si Brew sa public speaking at performing arts mula sa Augsburg University sa Minneapolis. Nakatuon sila sa trans liberation sa lahat ng aspeto ng buhay, tulad ng sports inclusion at access sa kagalakan at kaligtasan. Nakatira sila sa hilagang Minneapolis kasama ang kanilang kapareha at dalawang alagang hayop. Depende sa oras ng taon, maaari mong mahuli ang Brew curling sa kanilang all-LGBTQ curling team, pananahi at crafting, pag-akyat, o pagbabasa ng science fiction.