Si Marcq Sung ay sumali sa McKnight noong Enero 2022, bilang isang senior program officer sa programang Vibrant & Equitable Communities. Sa tungkuling ito, pinangangasiwaan at bubuo niya ang mga makabagong portfolio ng grant upang bumuo ng masigla at patas na kinabukasan para sa lahat ng Minnesotans na may magkabahaging kapangyarihan, kaunlaran, at pakikilahok.

Inialay ni Marcq ang kanyang karera sa pagtatrabaho sa mga komunidad para sa pagbabago. Bago ang McKnight, nagsilbi siyang direktor ng diskarte at pag-unlad ng programa para sa Community Reinvestment Fund, USA. Gumawa at nagpatupad siya ng mga programa upang mag-deploy ng pautang at magbigay ng pagpopondo sa mga komunidad na kulang sa serbisyo sa buong Estados Unidos. Mula 2015 hanggang 2019, nagtrabaho siya kasama ang Lungsod ng Saint Paul sa departamento ng Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Ekonomiya bilang isang direktor ng pagpapaunlad ng negosyo, na nagha-highlight ng mga kultural na koridor ng negosyo, at bilang isang tagapamahala ng proyekto, na tumutulong sa paglunsad ng Full Stack Saint Paul, isang pampublikong-pribadong pakikipagtulungan upang suportahan ang teknolohiyang nakatuon sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Nagsilbi rin siya bilang isang financial advisor para sa RBC Wealth Management na may diin sa environmental, social, and governance (ESG) investing, at bilang isang strategic initiatives analyst para mag-benchmark at mag-isip ng mga estratehiya para mabawasan ang greenhouse gas emissions para sa Three Rivers Park District sa Plymouth , Minnesota.

Nag-aral si Marcq sa graduate school sa journalism at mass communication sa University of Minnesota–Twin Cities at humawak ng master's in business administration na may diin sa sustainability mula sa Presidio Graduate School. Siya ay mayroong dalawang bachelor's degree mula sa St. John's University sa management at communications studies. Siya ay sertipikado bilang isang propesyonal sa pananalapi para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at bilang isang tagapag-ulat ng pagpapanatili. Bukod pa rito, siya ay isang board member ng Coalition of Asian American Leaders. Naglilingkod din siya sa Padilla's Diversity, Equity, and Inclusion Collective at sa community investment advisory committee ng Knight Foundation.

Ipinanganak sa Seoul, South Korea, at lumaki sa Los Angeles, nakatira ngayon si Marcq sa Minneapolis kasama ang kanyang asawa at anak. Nasisiyahan siya sa mahabang paglalakad sa kahabaan ng Mississippi River sa tatlo sa apat na panahon.

"Pesimismo ng talino, optimismo ng kalooban." – Romain Rolland