Si Rita Lee ay sumali sa McKnight noong Marso 2015 bilang meeting, event, at administrative assistant sa Reception & Facilities team. Sa tungkuling ito, pinamahalaan niya ang mga meeting room ng McKnight at sinuportahan ang paggamit ng mga grantees ng espasyo, na nagho-host ng average na 200 pulong at kaganapan taun-taon.

Noong Nobyembre 2020, lumipat si Rita sa kanyang kasalukuyang tungkulin bilang Finance & Operations assistant. Nagbibigay siya ng administratibong suporta sa VP ng Pananalapi at Operasyon pati na rin sa departamento ng human resources, kung saan siya ay isang maaasahan at maalalahanin na kasosyo sa pagsasagawa ng mga gawain at pag-optimize ng mga proseso ng trabaho para sa kahusayan. Mahalaga si Rita sa pamumuno at pagsuporta sa mga behind-the-scenes na gawain upang matiyak ang tagumpay ni McKnight sa pagsusulong ng mas makatarungan, malikhain, at masaganang hinaharap.

Mahilig siyang maglakbay, manood ng horror movies, tumakas sa fiction, at umiiwas sa mga social commitment.