Si Sarah Berger (dating Sarah Lovan) ay sumali sa McKnight noong 2005 at naging opisyal ng programa mula noong 2012 para sa programang Arts & Culture ng Foundation, na gumagana upang ma-catalyze ang pagkamalikhain, kapangyarihan, at pamumuno ng mga nagtatrabahong artista at tagadala ng kultura ng Minnesota. Sa 2022, gugugol niya ang kanyang oras sa parehong programang Arts & Culture at sa McKnight Family.

Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nagtrabaho si Sarah sa 11 Regional Arts Councils sa buong estado, pinastol ang proseso ng panel ng Distinguished Artist Award, at lumahok sa mga hakbangin sa pagbuo ng field sa buong Minnesota pati na rin sa buong bansa. Siya ay nakatuon sa patas na mga kasanayan sa pagbibigay ng grant at lubos na interesado sa pagpapababa ng mga hadlang sa pagpopondo.

Naniniwala si Sarah sa kapangyarihan ng mga lokal na komunidad na gabayan ang paraan ng pag-unawa at pakikipag-ugnayan natin sa mundo. Siya ay miyembro ng Racial Equity Funders Collaborative sa Minnesota at nagsisilbing lokal at pambansang tagapagtaguyod para sa pagtaas ng katarungan at katarungan sa pagkakawanggawa. Mula noong 2019 siya ay nagsilbi sa Propel Nonprofits fiscal sponsorship at loan committee. Bukod pa rito, naging guro siya sa klase sa Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy sa Grand Valley State University. Itinampok ng Center for Effective Philanthropy si Sarah sa ulat ng perception ng grantee nito bilang mataas na rating na opisyal ng programa sa espasyo ng epektibong komunikasyon at paggalang sa mga grantee.

Bago ang McKnight, nagtrabaho si Sarah sa development sa Minneapolis College of Art and Design. Nakatanggap siya ng BA sa cultural studies at comparative literature na may diin sa musika mula sa University of Minnesota at nagtapos ng Mini MBA program sa University of St. Thomas.