Si Tamara Wallace ay sumali sa McKnight noong Mayo 2022 bilang executive assistant ni president Tonya Allen. Sa tungkuling ito, pinamamahalaan ni Tamara ang executive office at nagbibigay ng administratibong pamumuno sa lahat ng bagay na nauukol sa pangulo.

Bago ang kanyang appointment sa McKnight, nagsilbi si Tamara sa Lungsod ng Lakeville, Minnesota, sa loob ng 12 taon, mula sa receptionist hanggang sa senior administrative assistant at deputy clerk, isang posisyon na direktang sumusuporta sa mayor, city administrator, assistant city administrator, at city council. Ang unang punto ng pakikipag-ugnayan para sa halos 70,000 residente, inayos niya ang pederal, estado, at munisipal na halalan para sa Lakeville, at tinulungan ang departamento ng komunikasyon sa iba't ibang voice-over na piraso gaya ng taon ng pagsusuri ng lungsod.

Si Tamara ay may background sa pamamahala ng ari-arian, abot-kayang pabahay, at pagsasanay. Siya ay masigasig tungkol sa pagsuporta sa sining, pagsasara ng socioeconomic gap, at pagsira sa mga hadlang ng pagkakaiba. Siya ay mahilig magsulat at maglakbay, ay isang self-proclaimed movie critic at foodie, at nasisiyahan sa isang magandang play o museo.

Paboritong quote: "Ayoko na matalo—sa anuman—ngunit higit akong lumaki hindi sa mga tagumpay, kundi sa mga pag-urong." - Serena Williams