Si Tehout Selameab ay sumali sa McKnight Foundation noong 2023 bilang senior program officer para sa pag-aaral. Sa tungkuling ito, tinutugunan niya ang mga estratehikong pangangailangan sa pag-aaral, sinusubaybayan ang pag-unlad at epekto ng aming mga diskarte, at ginagamit ang data at mga insight mula sa iba't ibang mapagkukunan.

Ang Tehout ay isang estratehikong propesyonal sa pananaliksik, pagpaplano, at pagsusuri na may 20 taong karanasan sa pagkonsepto, pamamahala, at pagsusuri ng mga programang nakabatay sa komunidad. Bago ang McKnight, siya ang founder at CEO ng arcadia research & evaluation, kung saan pinamunuan niya ang isang team ng kababaihan at kababaihan ng color evaluators, facilitator, at community liaisons na may hilig para sa community-based na mga pagsusumikap sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Nakipagtulungan siya sa mga kliyente sa buong pagkakawanggawa, pamahalaan, akademya, at mga organisasyong pangkomunidad sa pagpaplano at pagsusuri ng proyekto, pagdidisenyo at paghahatid ng mga komunidad ng pagsasanay, at kasamang paggawa ng mga konseptwal na balangkas at sukatan. Bago iyon ay humawak siya ng mga posisyon sa pananaliksik at pagpaplano sa Education Development Center, Ramsey County, at Hennepin County.

Si Tehout ay mayroong PhD sa mga pag-aaral sa pagsusuri, isang master ng pampublikong patakaran, at isang bachelor's of science sa applied economics mula sa University of Minnesota. Nakatira siya sa Saint Paul kasama ang kanyang pamilya, at sa kanyang libreng oras ay gustong humiga sa kanyang duyan sa tag-araw at kumulot ng libro sa taglamig.

Paboritong quote: "Kung ano ang nakakaapekto sa isang direktang nakakaapekto sa lahat nang hindi direkta. Hinding-hindi ako maaaring maging kung ano ang dapat na maging ako hangga't hindi ka dapat maging kung ano ang nararapat, at hindi ka kailanman magiging kung ano ang nararapat na maging ako hanggang ako ay kung ano ang nararapat na maging ako. Ito ang magkakaugnay na istruktura ng realidad.” – Martin Luther King Jr.