Tehout Selameab gia nhập McKnight Foundation vào năm 2023 với tư cách là cán bộ chương trình học tập cấp cao. Với vai trò này, cô ấy giải quyết các nhu cầu học tập mang tính chiến lược, theo dõi tiến độ và tác động của các chiến lược của chúng tôi, đồng thời tận dụng dữ liệu và hiểu biết sâu sắc từ nhiều nguồn khác nhau.

Tehout là chuyên gia nghiên cứu, lập kế hoạch và đánh giá chiến lược với 20 năm kinh nghiệm lên ý tưởng, quản lý và đánh giá các chương trình dựa vào cộng đồng. Trước McKnight, cô là người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu & đánh giá Arcadia, nơi cô lãnh đạo một nhóm phụ nữ và phụ nữ gồm những người đánh giá, điều phối viên da màu, người hỗ trợ và liên lạc viên cộng đồng với niềm đam mê nỗ lực công bằng sức khỏe dựa vào cộng đồng. Cô đã làm việc với các khách hàng thuộc các tổ chức từ thiện, chính phủ, học viện và cộng đồng về lập kế hoạch và đánh giá dự án, thiết kế và cung cấp các cộng đồng thực hành cũng như đồng tạo ra các khuôn khổ và thước đo khái niệm. Trước đó, cô giữ các vị trí nghiên cứu và lập kế hoạch tại Trung tâm Phát triển Giáo dục, Quận Ramsey và Quận Hennepin.

Tehout có bằng Tiến sĩ về nghiên cứu đánh giá, thạc sĩ chính sách công và cử nhân khoa học về kinh tế ứng dụng của Đại học Minnesota. Cô sống ở Saint Paul cùng gia đình, khi rảnh rỗi cô thích nằm trên võng vào mùa hè và cuộn tròn đọc sách vào mùa đông.

Câu nói yêu thích: “Bất cứ điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến một người đều ảnh hưởng gián tiếp đến tất cả. Tôi không bao giờ có thể là người mà tôi phải trở thành cho đến khi bạn là người mà bạn phải trở thành, và bạn không bao giờ có thể là người mà bạn phải trở thành cho đến khi tôi là người mà tôi phải là. Đây là cấu trúc liên quan đến nhau của thực tế.” – Martin Luther King Jr.