Lumaktaw sa nilalaman

Paano mag-apply

Pangkalahatang-ideya

Pinopondohan ng programang Sining at Kultura ang mga organisasyon sa maraming mga artistikong disiplina at kasanayan sa kultura. Ang aming mga kasosyo sa grantee ay nag-aalok ng mga istrukturang pangsuporta na nagbibigay at nagbibigay-kapangyarihan sa mga artist at mga tagapagdala ng kultura upang magsanay, gumawa, at mamuno. Nakikipagtulungan din kami sa mga pangunahing kasosyo upang magbigay ng mga fellowship at muling pagbibigay ng suporta upang suportahan ang mga indibidwal na nagtatrabahong artista.

Mga Indibidwal na Artista
Para sa mga indibidwal na artist at kultura, matuto nang higit pa tungkol sa McKnight Artist Fellowships, ang Distinguished Artists Award, ang Mga Samahang Sining ng Rehiyon, at Pagtataya sa mga gawad ng Public Art.

Mga Organisasyon ng Sining
Para sa mga organisasyon ng sining, ang unang hakbang ay upang maging pamilyar sa iyong sarili ang aming diskarte. Maaari mo ring suriin ang aming pagpopondo ng mga FAQ at ang mga organisasyon ng sining sa aming nagbibigay ng database.

Ang McKnight ay may isang hakbang na proseso ng aplikasyon ng grant. Upang matulungan kang maghanda, maaari mong i-preview ang application ng grant (PDF, salita).

Kung, pagkatapos basahin ang aming diskarte at mga FAQ sa pagpopondo, sa tingin mo ay umaangkop ang iyong organisasyon sa aming diskarte sa pagpopondo, mangyaring makipag-ugnayan sa Koponan ng Sining at Kultura bago magsumite ng aplikasyon. Lilinawin nito ang anumang mga tanong na maaaring mayroon ka at tutulungan kaming tuklasin kung ang iyong organisasyon ay isang potensyal na akma.

Gagawa kami ng desisyon sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon. Dahil sa mga priyoridad sa pagtatapos ng taon, ang mga grant na isinumite at nasuri sa ikaapat na quarter ay maaaring tumagal ng karagdagang oras. Inirerekomenda namin ang pagsusumite ng iyong kahilingan bago ang Setyembre 1 kung ang pagpopondo sa kasalukuyang taon ng kalendaryo ay kritikal.

Pagiging Karapat-dapat at Uri ng Suporta

Nagbibigay kami ng pangkalahatang pagpapatakbo (hindi pinaghihigpitan) at partikular na programa/proyekto (pinaghihigpitan) na mga gawad sa mga organisasyon, grupo, at Tribal Bansa pangunahin sa Minnesota. Gumagawa kami ng limitadong mga gawad sa labas ng Minnesota na nagpapakita ng malinaw na benepisyo sa mga artista at tagadala ng kultura ng Minnesota. Isinasaalang-alang namin ang limitadong capital grant, karaniwan sa mga kasalukuyang grantee.

Ang mga entity ng gobyerno, kabilang ang Tribal Nations, ay maaaring mag-apply para sa pagpopondo para sa mga natatanging programa o proyekto. Gayunpaman, sa pangkalahatan ay hindi namin pondohan ang mga aktibidad na ayon sa kaugalian ay nag-iisang responsibilidad ng isang gobyerno.

Bagaman ang karamihan sa mga aplikante na pinondohan ay naiuri sa pamamagitan ng Panloob na Kita ng Serbisyo bilang mga organisasyong hindi pangkalakal na walang bayad sa buwis, ang katayuan na hindi pangkalakal ay hindi sapilitan upang makatanggap ng pondo. Mangyaring kumonekta sa kawani ng programa kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagiging karapat-dapat.

Ano ang Hindi namin Pondo

Ang mga pundasyon ay maaaring maging pinaka-epektibo sa pamamagitan ng pagtuon ng kanilang mga mapagkukunan sa ilang mga lugar. Nangangahulugan ito na hindi namin masusuportahan ang mga karapat-dapat na proyekto sa labas ng aming mga interes sa programa. Halimbawa, hindi kami karaniwang gumagawa ng mga gawad para sa mga samahan, pangkat o proyekto na:

  • huwag magbayad ng mga artista at tagapagdala ng kultura
  • pangunahing naroroon kaysa gumawa / lumikha ng sining
  • nag-aalok ng mga isahan na produksyon, kaganapan, eksibisyon, kumperensya, o pagdiriwang
  • lalo na sa paglilingkod sa mga kabataan, o ang pangunahing edukasyon sa sining o serbisyong panlipunan
  • humingi ng suporta para sa mga iskolar
  • ay naghahanap upang lumikha o palaguin ang mga endowment
  • sumali sa lobbying na ipinagbabawal ng Internal Revenue Code

Gayundin, sa pangkalahatan ay hindi namin pinopondohan ang mga organisasyon na nasa pinakasimula ng kanilang pagbuo.

Isang tala sa pag-aaral sa lobby at pagtatasa ng pampublikong: 

Maaaring isaalang-alang ng Foundation ang mga kahilingan sa pagpopondo para sa mga pagsisikap tulad ng pagtataguyod. Gayunpaman, ayon sa iniaatas ng Kodigo sa Panloob na Kita, ang Foundation ay hindi magtutustos ng mga pagtatangka na impluwensyahan ang mga tukoy na nakabinbin o iminungkahing batas, kabilang ang reperendum, lokal na ordinansa, at mga resolusyon.

Matuto nang higit pa tungkol sa aming pangkalahatang alituntunin sa pagpopondo.

Application at Timeline

Ang McKnight ay may isang hakbang na proseso ng aplikasyon at tumatanggap ng mga panukala sa isang rolling basis. Nagsusumikap kami para sa isang tatlong buwang oras ng turnaround mula sa iyong aplikasyon hanggang sa isang desisyon at, kung ang iyong grant ay naaprubahan, ang pagtanggap ng bayad.

Mahalagang Tala

  • Upang i-access ang mga naka-save na application o upang suriin ang katayuan ng isang ulat, gamitin ang Pag-login sa Account link (itaas na kanang sulok ng anumang pahina sa website na ito).
  • Kung mayroon kang anumang problema sa online na sistema ng aplikasyon tumawag sa amin sa (612) 333-4220 o magpadala ng email sa aming koponan sa Sining at Kultura.

Mag-apply Ngayon

SIMULA ANG APLIKASYON

Tagalog