Lumaktaw sa nilalaman
Ang mga tagataguyod ng sining ay nagtipon sa capitol ng estado para sa Araw ng Pagtatanggol ng mga Kasapi ng 2017, na inorganisa ng Minnesota Citizens for the Arts. | photo credit: Scott Streble para sa Minnesota Citizens for the Arts

Mga Samahang Sining ng Rehiyon

Ang pondo ng McKnight Foundation ay nagtataglay ng 11 Regional Arts Councils (RACs) ng estado, na itinatag ng Minnesota Legislature noong 1977 upang hikayatin ang lokal na aktibidad sa sining at pangkultura sa buong estado. Mula noong 2010, inutusan ng RACs ang lahat ng pagpopondo ng McKnight upang suportahan ang mga indibidwal na artist at artist na nakasentro ng mga aktibidad.

orthwest Minnesota Arts Council Logo

Rehiyon 1: Northwest Minnesota Arts Council
Warren, MN (218) 745-9111
Ang mga county ay nagsilbi: Kittson, Marshall, Norman, Pennington, Polk, Red Lake, at Roseau

2 Region 2 arts council logo

Rehiyon 2: Rehiyon 2 Arts Council
Bemidji, MN (218) 751-5447
Ang mga county ay nagsilbi: Beltrami, Clearwater, Hubbard, Lake of the Woods, at Mahnomen

Arrowhead Regional Arts Council Logo

Rehiyon 3: Arrowhead Regional Arts Council
Duluth, MN (800) 569-8134
Ang mga county ay nagsilbi: Aitkin, Carlton, Cook, Itasca, Koochiching, Lake, at St. Louis

Lake Region Arts Council Logo

Rehiyon 4: Konseho ng Sining ng Lawa ng Rehiyon
Fergus Falls, MN (800) 262-2787
Ang mga county ay nagsilbi: Becker, Clay, Douglas, Grant, Otter Tail, Pope, Stevens, Traverse, at Wilkin

Five Wings Arts Council Logo

Rehiyon 5: Limang Wings Arts Council
Staples, MN (218) 894-5485
Ang mga county ay nagsilbi: Cass, Crow Wing, Morrison, Todd, at Wadena

Southwest MN Arts Council Logo

Rehiyon 6E / SW / 8: Southwest Minnesota Arts Council
Marshall, MN (800) 622-5284
Ang mga county ay nagsilbi: Big Stone, Cottonwood, Chippewa, Jackson, Kandiyohi, Lac qui Parle, Lincoln, Lyon, McLeod, Meeker, Murray, Noble, Pipestone, Redwood, Renville, Rock, Swift, at Yellow Medicine

East Central Arts Council Logo

Rehiyon 7E: East Central Regional Arts Council
Braham, MN (320) 396-2337
Ang mga county ay nagsilbi: Chisago, Isanti, Kanabec, Mille Lacs, at Pine

Central MN Arts Board Logo

Rehiyon 7W: Central Minnesota Arts Board
Foley, MN (320) 968-4290
Ang mga county ay nagsilbi: Benton, Sherburne, Stearns, at Wright

prairie lakes logo

Rehiyon 9: Prairie Lakes Regional Arts Council
Waseca, MN (800) 298-1254
Ang mga county ay nagsilbi: Blue Earth, Brown, Faribault, Le Sueur, Martin, Nicollet, Sibley, Waseca, at Watonwan.

Southeastern Minnesota Arts Council Logo

Rehiyon 10: Southeast Minnesota Arts Council
Rochester, MN (507) 281-4848
Ang mga county ay nagsilbi: Dodge, Fillmore, Freeborn, Goodhue, Houston, Tagagapas, Olmsted, Rice, Steele, Wabasha, at Winona

Metro regional arts council logo

Rehiyon 11: Metropolitan Regional Arts Council
St. Paul, MN (651) 645-0402
Ang mga county ay nagsilbi: Anoka, Carver, Dakota, suburban Hennepin, suburban Ramsey, Scott, at Washington

Tagalog