Food Systems Transformation Cover

ይህ ሰነድ የሰውን ፣ ሥነ-ምህዳራዊ እና የእንስሳትን ጤና እና ደህንነት የሚያስተዋውቁ የአለም አቀፍ የምግብ ስርዓታችን አንድ የጋራ ራዕይ እና ትረካዎችን ይዘረዝራል ፡፡ በምግብ-ጤና ነር acrossች ዙሪያ ፣ እና በብዙ ሁኔታ ፣ ሚዛን ፣ ባህሎች እና ጂዮግራፊዎች ውስጥ የሚሰሩ ከተለያዩ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ግንዛቤዎችን እና ግብረመልሶችን ሰብስቦ በባለድርሻ የሚመራ ተሳትፎ ውጤት ነው። የምግብ ስርዓታችን ለውጥ (ፕሮቲን) ጤናን እና ዘላቂነትን ማግኘት እንዲቻል - የምግብ ምግብ ስርዓታችንን (ትራንስፎርሜሽን) ለውጥን ለማፋጠን በሚቻልባቸው ዕድሎች ላይ ተጨማሪ ውይይት ለማካሄድ ዓላማው ነው ፡፡ ዓላማዎች በፖሊሲ ፣ በተግባር እና በአዳዲስ የንግድ ሞዴሎች አማካይነት ፡፡ ተለው changeዊ ለውጥ ያለ ትረካ እና አዕምሮአዊ ለውጥ ፣ ሊቻል ስለሚችለው ነገር የሚያነቃቃ ራዕይ እና ስነ-ምህዳራዊ እና የእንስሳት ጤና ከሰው ጤና ፣ ደኅንነት እና ደስታ ጋር ተያያዥነት ያላቸው እውቅና ሳይኖር ሊለወጥ አይችልም ፡፡