Food Systems Transformation Cover

Ang dokumentong ito ay naglalarawan ng isang ibinahaging pangitain at salaysay para sa aming pandaigdigang mga sistema ng pagkain na nagpo-promote ng kalusugan ng tao, ekolohikal, at kagalingan ng hayop. Ito ay resulta ng isang proseso ng pakikipag-ugnay na pinangungunahan ng stakeholder na nagtipon ng mga pananaw at puna mula sa magkakaibang hanay ng mga indibidwal at mga organisasyon na nagtatrabaho sa buong pagkain ng kalusugan, sa loob at sa maraming mga konteksto, kaliskis, kultura, at mga heograpiya. Nilalayon nitong mapukaw ang higit na pag-uusap sa mga pagkakataon na mapabilis ang pagbabagong-anyo ng aming mga sistema ng pagkain - kung paano pagbutihin ang mga paraan ng paggawa ng pagkain, ani, pagproseso, pamamahagi, kinakain, at itapon - upang ang lahat ng mga sistema ng pagkain ay maaaring makamit ang kalusugan at pagpapanatili mga layunin sa pamamagitan ng patakaran, kasanayan, at mga bagong modelo ng negosyo. Ang pagbabago ng pagbabago ay hindi mangyayari nang walang paglilipat ng salaysay at kaisipan, isang inspirational na pananaw sa kung ano ang posible, at isang pagkilala na ang kalusugan ng ekolohiya at hayop ay mahalaga sa kalusugan, kagalingan ng tao, at kaligayahan.