Hla mus rau cov ntsiab lus

Minnesota Qhov Chaw Tshawb Nrhiav

Tshawb xyuas

Hom phiaj: Txhawb kom muaj kev ywj siab rau lub xeev kom loj tshaj plaws hauv xeev Minnesota thiab muaj kev vam meej.

Lub Koom Haum Me Nyuam Kawm Hauv Minnesota-rau 6 lub koom haum tsis muaj tswv yim zoo tsim los ntawm McKnight Foundation hauv xyoo 1986-ua hauj lwm kom ua rau lub cheeb tsam rau sab nraud nyob rau hauv cheeb tsam hauv nroog loj thiab muaj kev vam meej.

Txhua lub hauv paus tseem ceeb yog txiav txim siab los ntawm cov neeg nyob hauv thaj av ntawd, nrog rau cov nyiaj pab thiab cov nyiaj qiv nyiaj txhawb kev lag luam; kev ua thawj coj; lub zej zog lub tsev; thiab tsev neeg, cov hluas, thiab cov laus. Txog hnub tim, McKnight Foundation tau siv nyiaj ntau tshaj $ 270 lab hauv cov ntawv no.

Kawm ntxiv txog txhua qhov ntawm Minnesota Initiative Foundations at GreaterMinnesota.net.

MN Lub Hauv Paus Pib

2020 Kev Pab Nyiaj Rau Xyoo Kawm NtawvSaib Nyiaj Txiag tsis ntev los no

10Nyiaj pab 

$10.1MNyiaj them

Hmoob