Bỏ qua nội dung

Tổ chức Sáng kiến Minnesota

Mục tiêu chương trình: Hỗ trợ sáu nền tảng khu vực độc lập để làm cho Greater Minnesota mạnh hơn và thịnh vượng hơn.

Tổ chức Sáng kiến Minnesota có sáu tổ chức từ thiện phi lợi nhuận độc lập do Quỹ McKnight thành lập năm 1986, làm việc để làm cho sáu khu vực bên ngoài khu vực đô thị trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Các ưu tiên của mỗi nền tảng được quyết định bởi những người trong khu vực đó, với các khoản tài trợ và khoản vay hỗ trợ phát triển kinh tế; phát triển kỹ năng lãnh đạo; xây dựng cộng đồng; và gia đình, thanh niên và người cao niên. Đến nay, Quỹ McKnight đã đầu tư hơn 270 triệu đô la vào các quỹ này.

Tìm hiểu thêm về từng Cơ sở Sáng kiến của Minnesota tại GreaterMinffield.net.

Tổ chức sáng kiến MN

Sơ lược về tài trợ 2020Xem các khoản tài trợ gần đây

10Tài trợ 

$10.1MThanh toán

Tiếng Việt