Lumaktaw sa nilalaman
7 min read

Matapang na Tauhan: Jeanelle Austin

Ang gawain ni Jeanelle Austin sa buhay ay nakasentro sa pagtataguyod ng katarungang panlahi nang may kagalakan, at pagtulong na bigyan ang iba ng mga tool para gawin din ito.

Si Joy ay hindi palaging bahagi ng kanyang trabaho; sa katunayan, ito ay maliwanag na wala. Pagkatapos ng mga taon sa akademya, pag-oorganisa ng komunidad, at sa mga front line ng mga protesta, nakaramdam siya ng pagkasunog. "Patuloy kong isinasantabi ang sarili kong mga pangangailangan para pangalagaan ang mga taong nakatrabaho ko at para sa akin, nang walang mga tool at mapagkukunan upang i-navigate ang sarili kong mga emosyon," sabi ni Jeanelle.

Umaasa na bumuo ng isang mas napapanatiling diskarte sa paglaban sa kawalan ng katarungan, sinimulan niya ang kanyang sariling kumpanya na tinatawag na Racial Agency Initiative upang magbigay ng pagtuturo sa pamumuno ng hustisya, "Hindi lang ako naniniwala na ang paglaban para sa hustisya at katarungan ay dapat palaging magtatapos sa purong pagkahapo," sabi ni Jeanelle .

Pagkatapos ay pinatay si George Floyd nang wala pang isang-kapat na milya ang layo mula sa kanyang tahanan noong bata pa siya, kung saan nakatira pa rin ang kanyang ina. Nakatira siya sa Texas noong panahong iyon. Habang lumalago ang kaguluhan sa mga sumunod na araw, nagbigay siya ng malayong patnubay sa kanyang pamilya sa Minneapolis, gamit ang kanyang pagsasanay at karanasan bilang isang organizer at aktibista.

Credit ng Larawan Billy Briggs

Makalipas ang isang linggo, kinumbinsi ng kanyang kapatid na babae si Jeanelle na ang kanyang mga kasanayan at kaalaman ay mas makakatulong sa lupain sa Minneapolis, at bumili siya ng one-way na ticket papuntang Minnesota. Ngayon, si Jeanelle ang pangunahing tagapag-alaga ng George Floyd Square at Executive Director ng George Floyd Global Memorial, a Pinarangalan ang grantee partner na si McKnight na suportahan kasunod ng pagpatay kay Mr. Floyd. Jeanelle patuloy na nagsasalita sa publiko sa pamamagitan ng Racial Agency Initiative. 

Sa unang linggo ng pag-aalsa, nagsimula siyang mag-asikaso sa memorial sa George Floyd Square bilang isang paraan ng panlipunang paglaban at pangangalaga sa sarili. “Sabi ko, gigising na lang ako ng maaga tuwing umaga at aasikasuhin ang memorial,” sabi ni Janelle. "Alam kong ang mga alaala ay maaaring maging makapangyarihang paraan ng protesta dahil inalagaan ko ang isa sa loob ng isang taon noong 2016, pagkatapos ng Philando Castile at Alton Sterling."

Habang lumalaki ang alaala, siya at ang iba pang mga tagapag-alaga ay walang pagod na nagtrabaho upang mapanatili ang mga handog na naiwan sa memorial at ang kuwento ng pag-aalsa. Nagtatrabaho sa natatanging intersection ng preserbasyon at protesta, ang mga tagapag-alaga ay nagpapatakbo sa mga gabay na prinsipyo na ang lahat ay iniaalok ng isang tao, at ang mga tao ay mas sagrado kaysa sa mismong memorial.

Sa kalaunan, umaasa silang lumikha ng isang permanenteng alaala sa kapitbahayan sa bahay at ipakita ang lahat ng mga alay na kanilang nakolekta mula noong tagsibol ng 2020-isang lugar kung saan ang mga handog ay maaaring manirahan at magpatuloy sa kanilang buhay ng protesta.

Si Jeanelle ay nakakuha ng BA sa Christian Ministries mula sa Messiah College at isang MDiv sa Etika at isang MA sa Intercultural Studies mula sa Fuller Theological Seminary.

INTERVIEW

Ang sumusunod na panayam ay na-edit para sa haba at kalinawan.

McKnight: Anong hinaharap ang pinagtatrabahuan mo?

Jeanelle Austin: Nagsusumikap akong bumuo ng isang kinabukasan kung saan lahat tayo ay mabubuhay sa kabilang panig ng hustisya nang magkasama, kung saan pinahahalagahan natin ang mga tao kaysa sa pag-aari at isentro ang kasagraduhan ng buhay ng tao.

Nagsimula ako ng sarili kong kumpanya, Racial Agency Initiative, upang isabuhay ang hamon na ibinigay ko sa iba: upang gamitin ang iyong ahensya para sa hustisya ng lahi. Tinatanong ko ang aking sarili, ano ang aking plataporma, at paano mo ito maibabaluktot tungo sa hustisya?

Nang simulan kong pamunuan ang mga pagsisikap sa pangangalaga sa George Floyd Memorial, tinanong ko kung kwalipikado ako para sa gawain. Akala ko, 'Hindi ako conservator. Hindi ako tao sa museo.' Pagkatapos ay natanto ko na ang aking pagsasanay sa teolohiya ay perpekto para sa gawaing ito dahil naiintindihan ko ang sagrado, at ang mga tao ay sagrado, at sa palagay ko habang tayo ay nagtatayo ng isang mas makatarungang lipunan, kailangan nating isentro ang mga tao at hindi ang ari-arian.

Sa kaibuturan ng gawain ay isang pagsisikap na ugat at iangkla ang mga tao at ang kanilang mga inapo. Ang mga alay na iniingatan natin ay mga paalala ng ating kultura at kuwento. Sa tingin ko, ang kapootang panlahi ay umuunlad sa pagkalimot, at kaya nilalabanan natin ito sa pamamagitan ng pagpilit sa mga tao na matandaan. Magagamit natin ang Memoryal at ang kapangyarihan ng pag-alaala at pagninilay-nilay upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang kanilang plataporma at postura upang itaguyod din ang hustisya.

Si Jeanelle ay nagtatrabaho sa George Floyd Global Memorial offering room. Photo Credit: Chasing Joy Photography

"Nagsusumikap akong bumuo ng isang kinabukasan kung saan lahat tayo ay mabubuhay sa kabilang panig ng hustisya nang magkasama, kung saan pinahahalagahan natin ang mga tao kaysa sa pag-aari at isentro ang kasagraduhan ng buhay ng tao."–JEANELLE AUSTIN

McKnight: Ano o sino ang nagbibigay inspirasyon sa iyo upang kumilos?

Jeanelle Austin: Bilang isang teologo, ako ay inspirasyon ng mga talata sa Bibliya. Isang talatang paulit-ulit na bumabalik sa akin nang magsimula akong makisama ay ang banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Hebreo na nagsasabi tungkol kay Jesus at nagsasabing, “Dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus.” Ang talatang ito ay nakaangkla sa akin sa pag-unawa sa konsepto ng kagalakan at kung paano ito maaaring magsalubong sa sakit. Handa si Jesus na tiisin ang pampublikong pagpatay nang may pag-asa at kagalakan na balang-araw ay makakalaya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagbitay. Para sa akin, hinuhubog nito ang ideyang ito sa paligid ng pagpapanatiling nakatuon sa kagalakan ng kabilang panig ng hustisya. Madalas kong sabihin sa mga tao na naniniwala akong makakarating tayong lahat sa kabilang panig ng hustisya nang magkasama. Iyan ay muling pinaninindigan ko ang aking kagalakan na sabihin na ang kabilang panig ng hustisya ay posible, at hindi natin kailangang mag-ayos.

Mga boluntaryong nagpipintura sa Mourning Passage malapit sa George Floyd Square. Credit ng Larawan Jeanelle Austin

“Marami akong indibidwal na regalo, talento, at karanasan, ngunit wala sa mga ginagawa ko ang magiging posible kung wala ang komunidad. Lahat ay gumaganap ng kanilang papel. sasabihin namin, dalhin ang iyong mga regalo sa plaza."–JEANELLE AUSTIN

McKnight: Maaari ka bang magbahagi ng higit pa tungkol sa iyong komunidad?

Jeanelle Austin: Sinabi ni Cornell West, "Ang hustisya ay kung ano ang hitsura ng pag-ibig sa publiko." Ang paghahangad ng hustisya para sa aking komunidad ay ang paghahangad din ng pagmamahal para sa aking mga tao at aking komunidad.

Ang konsepto ng Ubuntu ay mahalaga sa akin. Marami akong indibidwal na kaloob, talento, at karanasan, ngunit wala sa mga ginagawa ko ang magiging posible kung wala ang komunidad. Lahat ay gumaganap ng kanilang papel. sasabihin namin, dalhin ang iyong mga regalo sa plaza.

Kinikilala ko na ang aking mga regalo ay hindi magiging matagumpay kung ito ay hindi para sa ibang mga tao na gumagamit ng kanilang mga regalo. Hindi ko magagawa ang gawaing ito kung hindi pinipigilan ng depensa ng komunidad ang George Floyd Square mula sa pagkasunog o pagkawasak. Hindi ko magagawa ang aking ginagawa kung hindi nagpasya ang guro at tagapagturo na si Marcia Howard na mag-host ng mga pulong sa umaga at gabi upang turuan ang mga kapitbahay sa kung ano ang nangyayari at kung bakit ito nangyayari. Kung hindi dahil kay Jennie with the Peoples' Closet, na umako sa responsibilidad ng mga donasyong damit na random na ibinababa ng mga tao sa George Floyd Square. Kung hindi dahil kay Milesha, na siyang nagluto at nagpakain sa mga tao. Kung hindi dahil kay Ms. Angela, ang Tita ni George Floyd, na dumating at sumuporta sa aming trabaho bilang miyembro ng pamilya para sabihing, “Oo, magpatuloy ka.” Kung hindi dahil sa mga matatandang darating at magpapalakas ng loob sa amin at magsasabing, ipagpatuloy mo lang, tama ang iyong ginagawa. Kung hindi dahil sa mga bata na papasok at magpapatibay at magsasabing ang lugar na ito ay kahanga-hanga.

Ang George Floyd Square ay isang komunidad una at pangunahin. Ito ay isang mga tao sa paghahangad ng katarungan nang sama-sama, at gusto kong magawa ang aking bahagi sa komunidad.

Paksa: Matapang na Tauhan, Vibrant & Equitable Communities

Mayo 2024

Tagalog