Ang Pinaka Nanganganib na mga Ilog ng Amerika® Inilalagay ng ulat ang Upper Mississippi River third sa 2019 list nito. Ito ay nanganganib sa pamamagitan ng mga levees na ginagawang mas mataas nang walang kinakailangang mga permit o pag-apruba. Ang mga banta na ibinabanta ng mga labag sa batas na pagbabagong ito ay totoo at lumalala, dahil ang pagbabago ng klima ay humahantong sa mas madalas na mga baha at matinding bagyo sa Upper Mississippi River Basin at sa buong bansa.


Ang Pinaka Nanganganib na mga Ilog ng Amerika® Ang ulat ay isa sa mga pinakamahusay na kilalang at pinakamahabang taunang ulat sa kilusang pangkapaligiran. Bawat taon mula noong 1984, ang mga katutubo ng mga conservationist sa ilog ay nakikipagtulungan sa American Rivers upang magamit ang ulat upang i-save ang kanilang mga lokal na ilog, patuloy na pagmamarka ng mga tagumpay sa patakaran na nakikinabang sa mga ilog na ito at sa mga komunidad kung saan dumadaloy ang mga ito.

Inirerekomenda ng American Rivers ang mga nominasyon para sa ulat ng Karamihan sa mga Endangered Rivers ng America mula sa mga grupo ng ilog at mga mamamayan na nag-aalala sa buong bansa. Ang mga ilog ay pinili batay sa mga sumusunod na pamantayan:

  • Ang isang pangunahing desisyon (na ang pampublikong maaaring makatulong sa impluwensya) sa darating na taon sa ipinanukalang aksyon;
  • Ang kahalagahan ng ilog sa mga tao at likas na komunidad;
  • Ang magnitude ng banta sa ilog at nauugnay na mga komunidad, lalo na sa liwanag ng pagbabago ng klima

Ang ulat ay nagpapakita ng sampung ilog na kung saan ang kapalaran ay mapagpasyahan sa darating na taon, at hinihikayat ang mga gumagawa ng desisyon na gawin ang tamang bagay para sa mga ilog at mga komunidad na sinusuportahan nila. Nagbibigay ito ng mga alternatibo sa mga panukala na maaaring makapinsala sa mga ilog, kilalanin ang mga gumagawa ng mahahalagang desisyon, at ituro ang mga oportunidad para sa publiko na kumilos para sa bawat nakalistang ilog.