Creative Minnesota, ang pinaka-komprehensibong ulat na nagawa ng nonprofit creative sector ng estado, nagtatangkang punan ang mga puwang sa magagamit na impormasyon tungkol sa kultural na larangan ng Minnesota at upang mapabuti ang aming pang-unawa sa kahalagahan nito sa aming kalidad ng buhay at ekonomiya.

Ulat MN 2019

Nakaraang mga taon