Sáng tạo Minnesota, báo cáo toàn diện nhất từng được thực hiện về lĩnh vực sáng tạo phi lợi nhuận của tiểu bang, cố gắng lấp đầy lỗ hổng thông tin có sẵn về lĩnh vực văn hóa của bang Minnesota và để cải thiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của nó đối với chất lượng cuộc sống và nền kinh tế.

Báo cáo sáng tạo MN 2019

Năm ngoái