Pag-dami ng Kritikal na Link sa Pagitan ng Pabahay ng Pabahay at ng Kasaganang Ekonomiya ng Rehiyon

Ang isang sapat na supply ng pabahay na abot-kayang sa mga kabahayan sa kabuuan ng spectrum ng kita ay mahalaga para sa pagsuporta sa isang buhay na buhay at napapanatiling ekonomiyang pang-rehiyon. Mayroong isang makabuluhang pangangailangan para sa pabahay sa Minnesota at ang pangunahing driver ng demand na pabahay ay ang pagpapalawak ng employment base sa Minneapolis-St. Paul rehiyon.

Ngayon, ang mga rehiyon ng Twin Cities ay nakikipagkumpitensya para sa mga manggagawa sa mga lungsod tulad ng Chicago, Seattle, at Denver, at may pakinabang sa mga tuntunin ng mga gastos sa pabahay at availability ng pabahay. Gayunpaman, ang rehiyon ay nakikipagkumpitensya sa Austin, Nashville, at St. Louis, kung saan ang mga opsyon sa pabahay ay mas abot-kaya at iba-iba kaysa sa mga rehiyon ng Twin Cities. Ang mga peer at malapit na peer rehiyon ay mas abot-kaya, kahit na matapos na isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa sahod sa buong rehiyon.

Tinatalakay ng ulat na ito ang link sa pagitan ng affordability ng pabahay at ang pang-ekonomiyang kaunlaran ng rehiyon ng Twin Cities at tinatantya ang pangangailangan ng pabahay sa rehiyon para sa susunod na dalawampung taon (2018-2038).