Minnesota Comeback, ang JD Graves Foundation, ang McKnight Foundation, at ang Minneapolis Foundation ibahagi ang isang pangako sa pagsulong ng boses ng pamilya at komunidad sa pagbabago ng sistema ng edukasyon. Ibinahagi namin ang isang unawa na marami sa mga kumplikado at patuloy na mga hamon sa mga pampublikong paaralan ng Minnesota ay nakaugat sa sistema ng edukasyon mismo. At ibinabahagi namin ang paniniwala na ang mga pamilya ay ang pinaka-kapani-paniwala na stakeholder sa pagbabago ng mga sistema ng edukasyon. Lumapit ang aming mga organisasyon sa gawaing ito sa iba't ibang paraan at nasa iba't ibang mga punto kasama ang isang trajectory ng pagsuporta sa pakikipag-ugnayan ng magulang. Gayunpaman, kinikilala namin ang sapat na pag-align sa kani-kanilang trabaho upang magsimula sa isang nakabahaging paglalakbay sa pag-aaral, umaasang mas mahusay na maunawaan kung paano tukuyin ng mga miyembro ng komunidad ang matagumpay na pakikipag-ugnayan ng pamilya para sa pagbabago ng mga sistema.

Upang magawa iyon, nag-sponsor kami ng isang pagpupulong ng komunidad sa Nobyembre 14, 2017. Sa halos 30 kasosyo na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng aming komunidad at nagdadala ng mga pananaw at pananaw na na-root sa karanasang pangkomunidad, aming tinuklasan ang paksa ng pakikipag-ugnayan sa pamilya, pampublikong edukasyon at pagbabago ng mga sistema. Ang participatory format ay binubuo ng maliit na grupo ng pag-uusap, kolektibong pangitain at mga pagtatanghal ng tatlong organizer ng komunidad na nagbahagi ng kanilang mga karanasan na humahantong sa matagumpay na mga sistema ng pagbabago ng mga pagsisikap sa Twin Cities. Ang mga pagtatanghal ay nagdudulot ng mga talakayan at mga ideya para sa mas malalim na pagtatanong at aplikasyon habang nagtatrabaho kami upang makilala at palakasin ang pagtutuon ng pamilya sa edukasyon.

Ang dokumentong ito ay nagpapakita ng buod at pagbubuo ng aming mga pag-uusap noong Nobyembre. Ang pagsasama ay sinusuportahan ang aming sariling pag-aaral tungkol sa pakikipag-ugnayan ng pamilya para sa pagbabago ng mga sistema, at umaasa kami na ito ay nag-apoy ng katulad na pagmumuni-muni para sa mga mambabasa. Patuloy kaming nagpapasalamat sa mga kasosyo sa komunidad na nagbahagi ng kanilang karunungan at pananaw sa amin, at kumakatawan sa totoong "mga may-akda" ng mga ideya na ipinakita dito.