Ang PRI Pulse ay isang ambisyosong proyekto sa pananaliksik na isinasagawa ng Venn Foundation upang malaman kung paano ginagamit ng mga pribadong pundasyon ng Minnesota ang kasaysayan Mga Pagsusuri na may kaugnayan sa Programa(PRIs) mula 1998 hanggang 2016.

Ang layuning ito ay ilagay ang kanilang sariling mga daliri sa pulso ng PRI ng estado at pagkatapos ay iulat ang mga resulta, na nagbibigay ng Minnesota mapagkawanggawa at pamumuhunan ng epekto Ang mga komunidad na may mataas na kalidad na mga istatistika ng baseline kung paano ginamit ang mga PRI sa nakaraan, kapag marami ang nagtatalakay kung paano pinakamahusay na gamitin ang mga ito sa hinaharap.