Ang Kagawaran ng Treasury ay naglabas kamakailan ng patnubay na kinikilala na ang mga pundasyon ay lalong pinapantayan ang kanilang mga desisyon sa pamumuhunan sa kanilang mga layuning kawanggawa, at nililinaw na ang pagkakahanay na ito ay maaaring bahagi ng isang maingat na patakaran sa pamumuhunan.