Si Joel Krogstad ay sumali sa McKnight noong Hulyo 2021 at nagsisilbing program manager ng McKnight Endowment Fund para sa Neuroscience. Sa tungkuling ito, nakikipagtulungan siya nang malapit sa komunidad ng pagsasaliksik ng neuroscience upang ilapit ang agham sa araw kung kailan ang mga sakit sa utak at pag-uugali ay maaaring tumpak na masuri, maiiwasan, at magamot. Sa partikular, pinangangasiwaan niya ang $3.8 milyong badyet ng Endowment Fund, pinag-uugnay ang dalawang prestihiyosong programa ng parangal nito, at inorganisa ang sikat na taunang kumperensya. Bilang bahagi ng pangangasiwa sa mga programa at kumperensya ng parangal, pinoproseso ni Joel ang higit sa 150 mga aplikasyon taun-taon, at tumutulong na bumuo ng mga koneksyon sa komunidad ng neuroscience research.

Bago sumali sa programang Neuroscience, nagtrabaho si Joel sa Global Collaboration ng McKnight para sa Resilient Food Systems bilang isang programa at mga grant na nauugnay sa departamento ng Grants & Program Operations na sumusuporta sa lahat ng aspeto ng proseso ng paggawa ng grant para sa 10 bansang pinaglilingkuran ng programa.

Inialay ni Joel ang kanyang karera sa pagtatrabaho para sa pagbabagong panlipunan sa mga kultura. Bago ang McKnight, siya ay isang direktor ng Community Technology Empowerment Project sa Saint Paul Neighborhood Network sa loob ng 15 taon, kumukuha at namamahala ng higit sa 500 miyembro ng AmeriCorps sa pagtuturo ng mga basic at creative na kasanayan sa teknolohiya para sa mga refugee, immigrant, at mga komunidad ng kabataan sa Twin Cities . Dati, pinangunahan din ni Joel ang mga proyekto sa pananaliksik at edukasyon sa parehong Ecuador at Thailand.

Si Joel ay may master's degree sa trabaho, komunidad, at edukasyon sa pamilya mula sa University of Minnesota, at mga degree sa political science at Spanish mula sa Macalester College. Nakatira siya kasama ang kanyang asawa at dalawang anak sa Saint Paul at kamakailan ay nagtatrabaho sa maingat na sining ng pagliko habang nag-skate skiing cross-country.

Motto para sa araw na ito: "Ang tagumpay ay nangangailangan ng emosyonal na balanse ng isang nakatuong puso. Kapag nahaharap sa isang hamon, ang nakatuong puso ay maghahanap ng solusyon. Ang pusong hindi nagpasiya ay maghahanap ng takasan. Ang isang nakatuong puso ay hindi naghihintay para sa mga kondisyon na maging eksaktong tama. Bakit? Dahil ang mga kondisyon ay HINDI eksaktong tama.” – Andy Andrews, Ang Regalo ng Manlalakbay.