Joel Krogstad joined McKnight in July 2021 serving the Global Collaboration for Resilient Food Systems as a program and grants associate with the Grants & Program Operations department. In this role, Joel supports all facets of the grantmaking process for the 10 countries in McKnight’s Global Food program. Joel enjoys providing the human connection with McKnight’s more than 80 active grantees, supporting agroecological innovation and training around the world, as well as working to make our grantmaking process easier and more effective for our partners.

Joel tau mob siab rau nws txoj haujlwm los ua haujlwm rau kev hloov pauv kev sib raug zoo thoob plaws kab lis kev cai. Ua ntej McKnight, nws yog tus thawj coj ntawm Community Technology Empowerment Project ntawm Saint Paul Neighborhood Network rau 15 xyoo, ntiav thiab tswj ntau tshaj 500 AmeriCorps cov tswv cuab hauv kev qhia cov txuj ci thev naus laus zis thiab tswv yim rau cov neeg tawg rog, neeg tsiv teb tsaws chaw, thiab cov tub ntxhais hluas cov zej zog hauv Twin Cities. . Yav dhau los, Joel kuj tau coj txoj haujlwm tshawb fawb thiab kev kawm hauv Ecuador thiab Thaib teb.

Joel muaj kev kawm tiav qib siab hauv kev ua haujlwm, zej zog, thiab tsev neeg kev kawm los ntawm University of Minnesota, thiab qib kev kawm txuj ci thiab lus Mev los ntawm Macalester College. Nws nyob nrog nws tus poj niam thiab ob tug menyuam hauv Saint Paul thiab tsis ntev los no tau ua haujlwm ceev faj txog kev tig thaum caij ski hla tebchaws.

Motto rau niaj hnub no: “Kev vam meej yuav tsum muaj kev sib npaug ntawm lub siab lub siab. Thaum ntsib kev nyuaj siab, lub siab cog lus yuav nrhiav kev daws teeb meem. Lub siab uas tsis tau txiav txim siab yuav nrhiav kev khiav tawm. Lub siab cog lus tsis tos kom muaj xwm txheej raws nraim. Vim li cas? Vim tej yam kev mob yeej tsis muaj tseeb." - Andy Andrews, Traveler's Gift