Si Stephanie Duffy ay sumali sa McKnight Foundation noong Agosto 1996 at kasalukuyang direktor ng pamigay at pamamahala ng impormasyon. Responsable siya sa pangangasiwa sa pamamahala ng pamigay at pagsasama ng trabaho sa kabuuan ng Foundation, pag-optimize ng database ng pagbibigay, pamamahala ng programa ng pamamahala ng impormasyon, pangangasiwa ng pagsunod sa iskedyul ng pagpapanatili ng rekord ng Foundation, pagpapatupad at pagbibigay ng kontrol sa kalidad para sa lahat ng proseso ng pagpapagkaloob, pagbibigay at pagtatasa ng data, pamamahala sa portfolio ng hindi nagbibigay ng programa, at pangangasiwa ng pangkat ng pamamahala ng mga gawad.

Sa kanyang panahon sa McKnight, Duffy ay nakatulong upang i-streamline ang proseso ng grantmaking, ipinatupad ang isang online na application at sistema ng pag-uulat, humantong sa isang bagong programa sa pamamahala ng impormasyon, at lumipat ang grantmaking database sa cloud. Si Duffy ay nagsilbi sa dalawang termino sa Minnesota PEAK Grantmaking steering committee. Naglingkod siya sa pambansang PEAK board of directors mula 2007-2012, at nagsilbi bilang co-chair mula 2009-2011.

Natanggap ni Duffy ang kanyang BA sa agham pampulitika at negosyo mula sa Saint Mary's College at isang Mini MBA para sa mga di-nagtutubong organisasyon mula sa University of St. Thomas.

Si Duffy ay isang residente ng buhay sa Minnesota at tinatangkilik ang paglalakbay, pagbabasa, gabi ng laro, at pagmamasid sa mga Viking. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Apple Valley kasama ang kanyang asawa, dalawang anak, at rescue dog.