ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
ນັກສະຫນັບສະຫນູນດ້ານສິລະປະໄດ້ຮວບຮວມຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງລັດຖະສະພາສິລະປະສະຫນັບສະຫນູນວັນທີ 2017, ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Minnesota Citizens for the Arts. | ຮູບພາບ: Scott Streble for Minnesota ພົນລະເມືອງສໍາລັບສິລະປະ

ຄະນະສິລະປະທ້ອງຖິ່ນ

ມູນນິທິ McKnight ຮຽກກອງທຶນສິລະປະສິລະປະພື້ນເມືອງ 11 ແຫ່ງ (RACs) ຂອງລັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການນິຕິບັນຍັດມິນເນໂຊຕາໃນປີ 1977 ເພື່ອສົ່ງເສີມສິລະປະທ້ອງຖິ່ນແລະກິດຈະກໍາທາງວັດທະນະທໍາທົ່ວປະເທດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010, RAC ໄດ້ມອບທຶນສະຫນັບສະຫນູນ McKnight ທັງຫມົດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນນັກສິລະປິນສ່ວນບຸກຄົນແລະກິດຈະກໍາຂອງນັກສະແດງ.

orthwest Minnesota Arts Council Logo

ພາກ 1: ຕາເວັນຕົກ Minnesota Arts Council
Warren, MN (218) 745-9111
ບັນດາຕົວເມືອງໄດ້ຮັບບໍລິການ: Kittson, Marshall, Norman, Pennington, Polk, Lake Red, ແລະ Roseau

2 Region 2 arts council logo

ພາກ 2: Region 2 Arts Council
Bemidji, MN (218) 751-5447
ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ: Beltrami, Clearwater, Hubbard, Lake of the Woods, ແລະ Mahnomen

Arrowhead Regional Arts Council Logo

ພູມິພາກ 3: Arrowhead Regional Arts Council
Duluth, MN (800) 569-8134
ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້: Aitkin, Carlton, Cook, Itasca, Koochiching, Lake, ແລະ St. Louis

Lake Region Arts Council Logo

ພູມິພາກ 4: ຄະນະສິລະປະ Lake Region
Fergus Falls, MN (800) 262-2787
ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້: Becker, Clay, Douglas, Grant, Otter Tail, Pope, Stevens, Traverse, ແລະ Wilkin

Five Wings Arts Council Logo

ພາກ 5: Five Wings Arts Council
Staples, MN (218) 894-5485
ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້: Cass, Crow Wing, Morrison, Todd, ແລະ Wadena

Southwest MN Arts Council Logo

ພາກ 6E / SW / 8: ຕາເວັນຕົກ Minnesota Arts Council
Marshall, MN (800) 622-5284
ເມືອງໃຫຍ່, Cottonwood, Chippewa, Jackson, Kandiyohi, Lac de Parle, Lincoln, Lyon, McLeod, Meeker, Murray, Nobles, Pipestone, Redwood, Renville, Rock, Swift ແລະຢາສີເຫຼືອງ.

East Central Arts Council Logo

ພາກ 7E: ຕາເວັນອອກກາງພາກພື້ນສິລະປະສະພາ
Braham, MN (320) 396-2337
ບັນດາຕົວເມືອງໄດ້ຮັບໃຊ້: Chisago, Isanti, Kanabec, Mille Lacs, ແລະ Pine

Central MN Arts Board Logo

ພູມິພາກ 7W: ສູນສິລະປະສູນກາງຂອງມິນນີໂຊຕາ
Foley, MN (320) 968-4290
ບັນດາຕົວເມືອງໄດ້ຮັບໃຊ້: Benton, Sherburne, Stearns, ແລະ Wright

prairie lakes logo

ພາກ 9: Prairie Lakes Regional Arts Council
Waseca, MN (800) 298-1254
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິການ: Blue Earth, Brown, Faribault, Le Sueur, Martin, Nicollet, Sibley, Waseca, ແລະ Watonwan

Southeastern Minnesota Arts Council Logo

ພູມິພາກ 10: ຕາເວັນອອກມິນນີໂຊຕາສິລະປະສະພາ
Rochester, MN (507) 281-4848
ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້: Dodge, Fillmore, Freeborn, Goodhue, Houston, Mower, Olmsted, Rice, Steele, Wabasha, ແລະ Winona

Metro regional arts council logo

ພູມິພາກ 11: Metropolitan Regional Arts Council
St Paul, MN (651) 645-0402
ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້: Anoka, Carver, Dakota, ເຂດ Hennepin, ເຂດຊານເມືອງ Ramsey, Scott ແລະວໍຊິງຕັນ.

ພາສາລາວ