Hla mus rau cov ntsiab lus

Thov kom muaj qhov chaw sib tham

Cov neeg txais txiaj ntsig thiab cov neeg koom tes hauv zej zog tau txais tos kom ua tiav daim ntawv luv luv no txhawm rau thov qhov chaw sib tham. Ib tug neeg los ntawm peb cov neeg ua haujlwm yuav tiv tauj koj hauv 3-4 hnub ua haujlwm. Thov nco ntsoov: Ua kom tiav daim foos tsis lav tias muaj lossis siv McKnight qhov chaw.

Hmoob