Hla mus rau cov ntsiab lus

Thov kom muaj qhov chaw sib tham

Thov nco tseg: Tam sim no peb lub chaw haujlwm tau kaw rau cov tswvcuab ntawm cov pej xeem, thiab peb tau txiav tawm kev siv peb qhov chaw sib ntsib rau txhua tus qhua sab nraud, vim peb tseem soj ntsuam kev txhim kho uas cuam tshuam nrog tus kabmob tshiab. Thov mus saib peb coronavirus teb kom paub meej ntxiv. 

Hmoob