Bỏ qua nội dung

Yêu cầu không gian hội nghị

Những người nhận tài trợ và các đối tác cộng đồng được hoan nghênh hoàn thành biểu mẫu ngắn gọn này để yêu cầu một không gian họp. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 3-4 ngày làm việc. Xin lưu ý: Việc hoàn thành biểu mẫu không đảm bảo tính khả dụng hoặc sử dụng cơ sở vật chất của McKnight.

Tiếng Việt