Bỏ qua nội dung

Yêu cầu không gian hội nghị

Xin lưu ý: Các văn phòng của chúng tôi hiện đang đóng cửa cho các thành viên của cộng đồng và chúng tôi đã ngừng sử dụng không gian họp của chúng tôi cho tất cả các khách bên ngoài, vì chúng tôi tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan đến coronavirus mới. Xin vui lòng xem đáp ứng coronavirus để biết thêm chi tiết. 

Tiếng Việt