រំលងទៅមាតិកា

ទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពអ៊ីម៉ែល

McKnight Foundation ផ្ញើព័ត៌មានថ្មីៗជាប្រចាំអំពីការងារ និងកម្មវិធីរបស់យើង។ អ្នកអាចប្រើទម្រង់ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះ ហើយប្រាប់យើងពីអ្វីដែលអ្នកចង់ឮ។

McKnight ប្រើ MailChimp ជាវេទិកាទីផ្សារអ៊ីម៉ែលរបស់យើង។ តាមរយៈការជាវព័ត៌មានថ្មីៗតាមអ៊ីមែលរបស់យើង អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអាន និងយល់ព្រមជាមួយ គោលការណ៍ភាពឯកជននៅលើគេហទំព័រ McKnightហើយថាអ្នកទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅ MailChimp សម្រាប់ដំណើរការស្របតាម គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន និង លក្ខខណ្ឌ. អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលដោយចុចលើតំណឈប់ជាវនៅក្នុងបាតកថានៃអ៊ីមែលណាមួយដែលអ្នកទទួលបានពីយើង ឬដោយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ communications@mcknight.org. យើងនឹងចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយការគោរព។

ភាសាខ្មែរ