ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Get Email Updates

McKnight Foundation ໃຊ້ MailChimp ເປັນເວທີການຕະຫລາດອີເມວຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການຄລິກໃສ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທ່ານຈະຍອມຮັບ:

ທ່ານສາມາດປ່ຽນໃຈຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫມັກຢູ່ໃນເບື້ອງຂອງອີເມວທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາ, ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ communications @ mcknightorgທີ່ຢູ່ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມນັບຖື. ໂດຍການຄລິກຂ້າງລຸ່ມ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າພວກເຮົາອາດຈະປະຕິບັດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້.

ພາສາລາວ