Highlights ntawm 10 xyoo ntawm kev ua haujlwm nyob rau hauv West Africa Community of Practice ntawm McKnight Foundation cov koom tes cog qoob loo kev tshawb nrhiav.