Lub Xya Hli 24, 2013 - Jay Walljasper, commissioned los ntawm McKnight Foundation. Qhov thib peb phaum ntawm Food for Thought Series, ib phau ntawm tus neeg sab nraud qhia tias qhia peb cov tswv yim kev pabcuam thiab koom nrog cov kev pabcuam peb txhawb. Nyob rau hauv tsab ntawv no, Walljasper txhuaj xyuas cov teeb meem ntawm kev sib tw nrog Minneapolis-St. Paul thiab posits ib co ntsiab lus.