Qhov no webinar yog ib feem ntawm Transform nyiaj txiag txhua hli webinar series rau Investor Network cov tswv cuab.

Hauv no webinar, Elizabeth McGeveran, McKnight tus thawj coj ntawm kev nqis peev, koom nrog Laura Campos, tus thawj coj, tus saib xyuas kev lag luam thiab kev tswj hwm ntawm Nathan Cummings Foundation, thiab Meredith Benton ntawm Whistle Nres Peev, los tshawb txog kev ua haujlwm zoo tshaj plaws rau kev siv ob sab.