Kaum Ib Hlis 2007 - Cov ntawv sau txog Akagawa tus cwj pwm raws li tus kws ua yeeb yam thiab tus kws qhia ntawv, lub keeb kwm ntawm nws txoj hauj lwm thiab lub neej, thiab thawj cov duab.