Tháng 11 năm 2007 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Akagawa như một nghệ sĩ và giáo viên, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh gốc.