Kho lub Rau Hli 2016

Ib pawg ntawm kev sib koom ua ke uas yuav khiav ntawm cheeb tsam qhov kev hloov ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev lag luam, qhov chaw, thiab kev sib raug zoo. Ib tes num ntawm Greater MSP, Minneapolis St. Paul Qhov Chaw Khwv Noj Lag Luam Kev Lag Luam