Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 2004 - Tsab ntawv sau txog Skrowaczewski lub peev xwm ua tus neeg xyuas thiab tus sau zaj yeeb yaj duab, lub cim ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab cov duab qub.