Lub Plaub Hlis Ntuj 2015 - Tshiab Aspen Lub Koom Haum qhia txog cov kev kawm los ntawm kev ua lag luam los qhia cov cuab yeej thiab cov tswv yim uas tuaj yeem txav tau cov koob ntawm kev txhim kho tsev neeg.