Tawm tswv yim ua ke nrog UN lub rooj sab laj kev nyab xeeb hauv Paris, qhov kev qhia luv luv no txog li cas McKnight qhov kev nyab xeeb investing thiab grantmaking cov kev pab cuam ua haujlwm tes hauv-hnab looj tes.