Được tạo ra cùng với hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Paris, bản tóm tắt này phác thảo cách các chương trình đầu tư và tài trợ khí hậu của McKnight hoạt động trong tay.