Bỏ qua nội dung

Hỏi đáp về kinh phí

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi kinh phí thường gặp nhất.

Các yêu cầu cơ bản để đủ điều kiện nhận trợ cấp là gì?

With very few exceptions, applicants must be classified by the Internal Revenue Service as tax-exempt, nonprofit organizations to be eligible for a grant. We provide planning, operating, and project grants. Please note that the Foundation’s primary geographic focus in grantmaking is the state of Minnesota for our Arts & Culture, Minnesota Initiative Funds, and Vibrant & Equitable Communities programs.

Tôi tin rằng tổ chức hoặc chương trình của tôi phù hợp với hướng dẫn của McKnight. Làm thế nào để chúng tôi nộp đơn xin cấp?

Bắt đầu làm quen với sự đa dạng của chúng tôi Chương trình and their specific strategies and grantmaking criteria.

Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi tài trợ rõ ràng nằm ngoài các lĩnh vực quan tâm của chương trình McKnight.

Nếu bạn phù hợp với hướng dẫn, hãy gọi cho chúng tôi theo số (612) 333-4220 để thảo luận về yêu cầu của bạn với giám đốc chương trình hoặc nhân viên chương trình trong khu vực tài trợ của bạn. Nếu nhân viên chương trình của McKnight xác định rằng Quỹ có thể xem xét tài trợ, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn để gửi đề xuất.

Tại sao tôi không thể tìm thấy hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực công việc của mình?

Chúng tôi tin rằng nền tảng có thể hiệu quả nhất bằng cách tập trung nguồn lực của họ vào một số khu vực lập trình và / hoặc địa lý. Chắc chắn, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể hỗ trợ nhiều dự án xứng đáng ngoài lợi ích chương trình của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi tài trợ rõ ràng nằm ngoài các lĩnh vực quan tâm của chương trình McKnight.

Các quy định xung quanh vận động hành lang là gì?

Quỹ có thể xem xét các yêu cầu tài trợ cho các nỗ lực như vận động để cải thiện các chính sách và quy tắc hành chính của các cơ quan hành pháp, tư pháp và hành chính; chia sẻ thông tin là trung lập, phi đảng phái và mô tả đầy đủ cả hai mặt của một vấn đề lập pháp đang chờ xử lý; và nghiên cứu chính sách và giáo dục.

Theo yêu cầu của Bộ luật thu nhập nội bộ, Quỹ sẽ không tài trợ cho các nỗ lực ảnh hưởng đến luật pháp đang chờ xử lý hoặc đề xuất cụ thể, bao gồm trưng cầu dân ý, pháp lệnh địa phương và nghị quyết. Lệnh cấm này thường bao gồm vận động hành lang trực tiếp của các nhà lập pháp và các quan chức chính phủ khác liên quan đến pháp luật cụ thể và các chiến dịch quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng nhằm ảnh hưởng đến luật pháp cụ thể.

Nếu bạn có thắc mắc về khả năng chấp nhận hoạt động được đề xuất, vui lòng xem lại các điều khoản chi tiết mô tả các hoạt động bị cấm trong Mục 4945 (e) của Bộ luật Thu nhập Nội bộ và Quy định Kho bạc Mục 53,4945-2.

Tiếng Việt