ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

FAQ ການສະຫນັບສະຫນູນການເງິນ

ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມການສະຫນອງທຶນທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການພື້ນຖານທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ?

ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ໜ້ອຍ ຫຼາຍ, ຜູ້ສະmustັກຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດໂດຍການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນເປັນການຍົກເວັ້ນພາສີ, ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຮົາສະ ໜອງ ການວາງແຜນ, ການ ດຳ ເນີນງານ, ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຈຸດສຸມທາງພູມສາດຫຼັກຂອງມູນນິທິໃນການໃຫ້ທຶນແມ່ນລັດມິນນີໂຊຕາສໍາລັບສິລະປະແລະວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ກອງທຶນລິເລີ່ມຂອງມິນນີໂຊຕາ, ແລະໂຄງການພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າອົງການຫຼືໂຄງການຂອງຂ້ອຍເຫມາະກັບຄໍາແນະນໍາຂອງ McKnight. ພວກເຮົາສະຫມັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ?

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຄຸ້ນເຄີຍກັບຕົວເອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂຄງການ ແລະຍຸດທະສາດສະເພາະຂອງພວກເຂົາແລະເງື່ອນໄຂການສ້າງເງື່ອນໄຂ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າບາງໂຄງການແມ່ນເຊີນພຽງແຕ່.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມທຶນທີ່ຊັດເຈນຢູ່ພາຍນອກເຂດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂອງ McKnight ຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

ຖ້າທ່ານເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາ, ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາທີ່ (612) 333-4220 ເພື່ອປຶກສາຫາລືການສອບຖາມຂອງທ່ານກັບຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຫຼືເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຄງການໃນເຂດການເງິນຂອງທ່ານ. ຖ້າພະນັກງານໂຄງການ McKnight ຕັດສິນວ່າມູນນິທິສາມາດພິຈາລະນາການສະຫນອງທຶນ, ພວກເຮົາຈະສະຫນອງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີ.

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອອນໄລນ໌ເພື່ອສົ່ງການສອບຖາມທຶນໃຫມ່?

ລະບົບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອອນໄລນ໌ແມ່ນພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສອງອາທິດກ່ອນທີ່ກໍານົດເວລາ, ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນທຸກໆໄຕມາດ. ກວດເບິ່ງ "ວິທີການນໍາໃຊ້" ຫນ້າຂອງ ພື້ນທີ່ໂຄງການ ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມເປັນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງໂຄງການ.

ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທີ່ເຫມາະສົມກັບພື້ນທີ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພື້ນຖານສາມາດມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດໂດຍການສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການແລະ / ຫຼືພູມສາດຈໍານວນຫນ້ອຍ. ແນ່ນອນ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍທີ່ຢູ່ນອກຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມທຶນທີ່ຊັດເຈນຢູ່ພາຍນອກເຂດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂອງ McKnight ຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນຫຍັງ?

ມູນນິທິອາດຈະພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍເງິນທຶນເພື່ອຄວາມພະຍາຍາມເຊັ່ນ: ການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບການບໍລິຫານຂອງອົງການບໍລິຫານ, ກົດຫມາຍແລະອົງການປົກຄອງ; ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນກາງ, ບໍ່ແບ່ງປັນແລະອະທິບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນທັງສອງດ້ານຂອງບັນຫາກົດຫມາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ; ແລະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍແລະການສຶກສາ.

ຕາມການກໍານົດໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລາຍຮັບພາຍໃນ, ມູນນິທິຈະບໍ່ໄດ້ມອບເງິນທຶນໃຫ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກົດລະບຽບທີ່ຍັງຄ້າງຫຼືສະເຫນີ, ລວມທັງການພິຈາລະນາ, ການພິພາກສາທ້ອງຖິ່ນແລະມະຕິຕ່າງໆ. ການຫ້າມນີ້ໂດຍປົກກະຕິປະກອບມີການປະທ້ວງໂດຍກົງຂອງຜູ້ນໍາສະພາແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກ່ຽວກັບກົດຫມາຍສະເພາະ, ແລະການໂຄສະນາການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດກົດຫມາຍສະເພາະ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຍອມຮັບຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສະເຫນີ, ກະລຸນາທົບທວນຄືນບົດບັນຍັດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ຫ້າມໃນພາກ 4945 (ກ) ຂອງລະຫັດລາຍຮັບພາຍໃນແລະລະບຽບການຄັງເງິນ 53.4945-2.

ພາສາລາວ