Abril 2016

Ang arkitektura disenyo ng award na ito ay pinangangasiwaan ng AIA Minnesota at suportado ng The McKnight Foundation. Ang layunin nito ay upang makilala at hikayatin ang makabagong, mataas na kalidad na disenyo para sa abot-kayang pabahay.

TANDAAN: Sa una, ang award na ito ay ibinigay taun-taon. Simula sa 2016, lumipat ito sa isang biannual (bawat iba pang taon) na cycle.