Tháng 4 năm 2016

Giải thưởng thiết kế kiến trúc này được quản lý bởi AIA Minnesota và được hỗ trợ bởi Quỹ McKnight. Mục tiêu của nó là nhận ra và khuyến khích thiết kế chất lượng cao, sáng tạo cho nhà ở giá rẻ.

LƯU Ý: Ban đầu, giải thưởng này được trao hàng năm. Bắt đầu từ năm 2016, nó đã chuyển sang chu kỳ sáu năm một lần (mỗi năm).