Disyembre 2013 - Ang pampulitikang buklet na nagtatampok ng mga sanaysay tungkol sa impluwensiya ni Wendy Lehr bilang isang artista, isang kronolohiya ng kanyang trabaho at buhay, at mga litrato.