Tháng 12 năm 2013 - Tập sách kỷ niệm bao gồm các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Wendy Lehr với tư cách là một diễn viên, một niên đại về công việc và cuộc sống của cô ấy, và các bức ảnh.