Disyembre 2014

Ang pangunahin na buklet na nagtatampok ng mga sanaysay tungkol sa impluwensya ni Sandy Spieler bilang isang artist at aktibista, isang kronolohiya ng kanyang trabaho at buhay, at mga litrato.