Tháng 12 năm 2014

Tập sách kỷ niệm có các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Sandy Spieler với tư cách là một nghệ sĩ và nhà hoạt động, một niên đại về công việc và cuộc sống của cô ấy, và các bức ảnh.