Ang pangunahin na buklet tungkol kay Rick Shiomi, ang 2015 recipient ng Distinguished Artist Award ng McKnight, ay magagamit na ngayon. Nagtatampok ang aklat ng mga sanaysay tungkol sa kanyang impluwensya bilang isang teatro artist, direktor, musikero, at tagapagturo; isang kronolohiya ng kanyang trabaho at buhay; at mga litrato.