Cuốn sách kỷ niệm về Rick Shiomi, người nhận giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc của McKnight năm 2015, hiện đã có sẵn. Cuốn sách có các bài tiểu luận về ảnh hưởng của ông như một nghệ sĩ sân khấu, đạo diễn, nhạc sĩ và cố vấn; một niên đại của công việc và cuộc sống của mình; và hình ảnh.