Kev nco txog phau ntawv txog Rick Shiomi, lub 2015 tau txais McKnight tus Puav Phais Artist, yog tam sim no muaj. Phau ntawv muaj cov ntawv sau txog nws lub zog ua yeeb yam, tus thawj coj, tshuab raj, thiab tus neeg cob qhia; tus chronology ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej; thiab duab.